dissabte, 25 de maig de 2013

Crònica de la Jornada contra la LGTBIfòbia


Araceli Díez, Juan David Santiago i Ángel Amaro
Unes 50 persones van acudir a la jornada contra l'LGTBIfobia que Joves d'Esquerra Unida Elx i Diversitat LGTBI organitzaren al Casal Jaume I d'Elx el passat divendres.

L'activitat, que va comptar amb les intervencions de Joan David Santiago, secretari general de l'associació Diversitat LGTBI, i Ángel Amaro, coordinador d'Educació de la mateixa associació, va tenir una acollida especialment jove. Les ponències van tractar, d'una banda, les assignatures pendents del moviment LGTBI, que, amb l'aprovació del matrimoni homosexual, pot haver oblidat altres formes de discriminació social i institucional vigents en una societat "patriarcal i heterocentrista".
D'altra banda, Àngel Amaro va aprofundir en la constitució social del gènere a partir d'una norma cultural que discrimina els gèneres no canonitzats, és a dir, els gèneres que no es construeixen a partir del sexe (transsexualitat) o les masculinitats i feminitats que no responen als gèneres institucionalitzats socialment. Així, els homes "emplumats" pateixen rebuig social; de la mateixa manera, els homosexuals rurals poden patir el rebuig dins de la pròpia comunitat LGTBI.

En el torn de preguntes, debat i reflexió, les assistents més joves van lamentar les mancances del sistema educatiu pel que fa a diversitat sexual. En aquest sentit, van denunciar el caràcter "heterosexista" de les xerrades sobre sexualitat que s'ofereixen als centres d'Educació Secundària, ja que "es redueixen a relacions heterosexuals amb penetració". Alhora, van criticar les retallades educatives de tall ideològic, que deixen aquest any als i les alumnes sense xerrades sobre sexualitat, promovent així "els tabús d'antany i, conseqüentment, la por cap al sexe". Finalment, van sol·licitar als ponents una implicació més directa en l'àmbit de l'Educació Secundària, per tal d'organitzar jornades de formació sobre diversitat sexual als propis centres.

Joves d'Esquerra Unida Elx agraeix a les i els assistents el suport en aquesta jornada de formació, debat i reflexió. Així mateix, reafirmen el seu compromís en la lluita contra la LGTBIfobia, per la consecució de la igualtat real del col·lectiu LGTBI.

Premsa JEUPV Elx